Generatie

Ter herinnering aan het leven van een profeet Wat is Generatie?

De Samenkomst GenerationGeneratie werd gepubliceerd in 2006 en is oorspronkelijk uitgegeven in het engels onder de naam Generation (Remembering the life of a prophet). Het is een boek, samengesteld door Angela Smith, de kleindochter van Broeder William Marrion Branham. 39 mensen getuigen van wat zij met Broeder William Marrion Branham beleefd hebben.

Het boek is volledig vertaald in het Nederlands en u kunt het volledige boek lezen op onze website of downloaden in pdf: Generatie

De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal ik Uw werken roemen; en zij zullen Uw mogendheden verkondigen.

Psalm 145:3-4
William Marrion Branham 1909 - 1965
William Marrion Branham 1909 – 1965