De Samenkomst Boodschapsgemeente


Generatie

Wat is Generatie?

Foto van het boek Generatie

Generatie werd gepubliceerd in 2006. Het is een boek, samengesteld door Angela Smith, de kleindochter van Broeder William Marrion Branham. 39 mensen getuigen van wat zij met Broeder William Marrion Branham beleefd hebben.

U kunt het volledige boek lezen op de website of downloaden in pdf: Generatie

‘Generatie’ bevat eveneens enkele uitspraken van Broeder Branham, deze worden hier vooraf vermeld.
Veel leesgenot en Gods rijke zegen !

 Denk nooit dat de ene man boven de andere staat. Neen meneer, het maakt niet uit wie hij is. Als hij slechts een kleine oude man is die hier traktaten uitgeeft op de straat, of hij is een Billy Graham, wie hij ook mag zijn, als hij Gods dienstknecht is, respecteer hem dan op dezelfde wijze, net als iedereen. Plaats nooit iemand hoger dan de ander, en heb geen favorieten. We hebben dat niet; doe dat niet. En respecteer niemand boven iemand anders. Laat iedereen op hetzelfde niveau zijn.

William Branham
(Geleid worden door de Heilige Geest – 19 februari 1956)

We hadden vandaag een kleine familie bijeenkomst, gewoon mijn broers en de anderen. Mama is heengegaan. We waren gewoon elkaar bij haar thuis te ontmoeten, nu gaan we bij Deloris thuis. We hadden die namiddag een goede tijd daar….we zongen enkele liederen, we speelden enkele lofzangen en andere dingen.

William Branham
(Verneder uzelf – 14 juli 1963)

Geluk bestaat er niet in hoeveel wereldse goederen je bezit, maar hoe tevreden je bent met het deel dat je is toevertrouwd.

William Branham
(Hier hebben wij geen vaste verblijfplaats – februari 1950)

Jezus leefde nooit voor Zichzelf. Zijn leven werd geleefd voor anderen. Dat is perfect Eeuwig Leven.

Als je zegt dat je naar de kerk gaat en goede dingen doet, dat is goed.

Maar als je je leven voor jezelf leeft heb je geen Eeuwig Leven.

Eeuwig Leven is leven voor anderen.

William Branham
(Die dag op Calvarie – 25 september 1960)

We zijn gekend door het leven dat we leven, en er werd gezegd dat je leven zo luid spreekt dat ik je getuigenis niet kan horen. Daarom, zal een prediking te leven veel beter zijn dan er een te prediken. Het leven dat je leeft toont welk karakter je bent, omdat je leven altijd je karakter bouwt.

William Branham
(Leven – 12 mei 1958)

Ik zou liever prediken tot twee mensen en echt zijn in Gods ogen, dan voor tien miljoen te staan en compromissen te sluiten, of iets te doen dat mijn Here Jezus zou kwetsen, of iets te doen tegen Zijn Koninkrijk.

William Branham
(God houdt Zijn Woord – 7 maart 1957)

Ik wil niet populair zijn; ik wil eerlijk zijn. En ik ben eerlijk met u als ik zeg dat Christus opgestaan is uit de dood en u deze tekenen toont die u ziet, proberend u in Hem te doen geloven, en u te doen aanvaarden wat Hij voor u deed op Golgota.

William Branham
(Jehova Jireh – 12 juni 1957)

We zouden nooit woorden tegen elkaar moeten hebben. We zouden altijd de mooiste dingen over een broeder of een zuster moeten zeggen. Als er een in de put zit, duw hem nooit dieper erin. Trek hem eruit; haal hem eruit zo vlug als je kan.

William Branham
(Dorstend naar leven – 4 maart 1960)

God heeft geen aanzien des persoons. Wat hij voor Hattie deed, zal Hij voor u doen.

William Branham
(Mijn nieuwe bediening – 15 november 1959)

Nadat God hier met me klaar is, daarom, wil ik hier aan niets verankerd zijn. Ik wil klaar zijn om een van die morgens weg te vliegen, om over te steken en de mensen te zien aan de andere kant, waar al mijn oude vrienden zijn, en we elkaar daar ontmoeten. Het zal een prachtige tijd zijn, is het niet? Ik kijk er naar uit, net als een kind met Kerstmisverwachtingen, uitkijkt naar die tijd.

William Branham
(Deur naar het hart – 28 november 1959)

William Marion Branham<br />1909 - 1965

William Marion Branham
1909 – 1965