William Marrion Branham

Wie was William Marrion Branham?

Waar veel mensen uitzien naar de “Elia” die nog moet komen voor dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal, bewees God wie Hij uitverkoren heeft voor de heidenen in de eindtijd.
De man werd door de Heer bevestigd, zowel wat genezing, onderscheiding als openbaring betreft.
In de dagen van de Stem van de 7de engel zijn alle geheimenissen geopenbaard.
Br. Branham is naar huis gegaan in het jaar 1965.
Heden wordt profetie na profetie vervuld, en dit zal zo blijven tot men beseffen zal dat hij de “Waarheid” sprak.
Want vervulling is realiteit, werkelijkheid. God bevestigde Zijn profeet.
Als u de profeet ontvangt, ontvangt u ook het loon van een profeet.
Een profeet komt altijd met een Boodschap.

Alle anderen zowel Br Oral Roberts, Br Billy Graham…allen tijdgenoten van hem, hadden hun opdracht, maar zonder specifieke Boodschap.
Als u onderzoekt wat Br W.M. Branham gepredikt heeft zal u ontdekken dat hij alleen “Jezus Christus” bracht en de Heer bewees het door Zijn Tegenwoordigheid.
Dit was en is een Boodschap van herstel, want alles was en is nog verwaterd. Kom uit van hen mijn volk! Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven!
Het Woord van God blijft niet stilstaan maar beweegt Zich verder en zal blijven doorgaan.
De Boodschap die gesproken werd kiest een Bruid eruit voor onze Here Jezus Christus.
Een Boodschap van Gods genade voor de Zijnen, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld.

De Bruid en de Geest zeggen: Kom en zie !!!

Als u meer wilt weten over William Marrion Branham’s bediening en zijn predikingen, dan kan u meer info vinden op de vermelde externe links. Gods zegen !!!

De Samenkomst William Marrion Branham 04
De Samenkomst William Marrion Branham 05