COVID-19 Coronavirus

Update 20/08/2020 COVID-19 Coronavirus

20-08-20

Hierbij de wijzigingen in het kort ivm “Corona”

De maatregelen in het kort:

 • De bubbel blijft beperkt tot 5 mensen buiten het gezin
 • Winkelen mag weer per 2, onbeperkt in de tijd
 • U mag uw lief in het buitenland bezoeken, ook als dat in een land is dat u als toerist normaal niet mag bezoeken
 • Bij grote evenementen mogen binnen 200 mensen aanwezig zijn, buiten 400 (een verdubbeling dus)
 • Vanaf 1 september mogen burgemeesters en de betrokken minister beslissen om toch meer publiek toe te laten
 • Op recepties na begrafenissen zijn 50 mensen toegelaten, onder voorwaarden

29-07-2020

De Veiligheidsraad van vorige week beperkte de sociale bubbel nog niet, nu is de beslissing dus wél gevallen. Concreet: Het aantal sociale contacten wordt teruggeschroefd naar 5 vaste contacten per gezin. Een “gezin” is iedereen die onder hetzelfde dak woont. Bovendien moeten dat de komende 4 weken dezelfde contacten blijven. Kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend.

“U mag met die personen nauwere contacten hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd wordt gerespecteerd. Natuurlijk moet u in elke situatie voorzichtig blijven”, formuleerde premier Sophie Wilmès (MR) het op de persconferentie na de Veiligheidsraad. “Met mensen die geen deel uitmaken van uw bubbel, moet u de veilige afstand altijd respecteren. Het is ook altijd veiliger om een masker te dragen, ook al is er een veiligheidsafstand.”

Winkels mogen openblijven, maar het winkelen zelf wordt wel ingeperkt. Voortaan moet je weer alleen gaan winkelen en mag je maar maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve als je op afspraak komt. Je kan wel met twee gaan winkelen als je dat doet met een minderjarige met wie je onder hetzelfde dak woont of wanneer je iemand begeleidt die hulp nodig heeft. Deze maatregel moet het “funshoppen” met vrienden of familie tegengaan.  De zomerkoopjes gaan voor alle duidelijkheid wél door.

Voortaan zullen maximaal 100 mensen een evenement binnen mogen bijwonen, in de buitenlucht komt de limiet op 200. Bovendien moeten mensen er steeds een mondmasker dragen.

Deze zijn zowat de voornaamste, voor Kortrijk is men verplicht mondmasker te dragen van zodra men buiten komt.   (Dus het beste is om buiten telkens mondmasker aan te doen)

8 juni

– Een maatregel die heel veel mensen met open armen zullen  verwelkomen: vanaf volgende week maandag mogen we elke week 10 mensen zien buiten onze “huisbubbel” (in plaats van de 4 nu). Die 10 mensen mogen ook elke week andere mensen zijn. Er wordt wel afgeraden om al te nauw contact te hebben met elkaar, zoals kussen en knuffelen bijvoorbeeld.

– Ook op restaurant of café gaan zal weer kunnen, zoals werd verwacht. Maximaal 10 mensen zullen aan één tafel mogen zitten en de zaken moeten sluiten om 1 uur. Ontdek hier alle veiligheidsmaatregelen. Nachtwinkels zullen vanaf 8 juni ook tot 1 uur ’s nachts mogen openblijven.

Culturele activiteiten zonder publiek zijn weer toegestaan. Dat kunnen bijvoorbeeld repetities zijn.

– Een daguitstap kan weer in eigen land. Ook meerdaagse uitjes zijn weer toegestaan. U kan bijvoorbeeld een andere stad bezoeken, met een caravan door het land reizen of gaan overnachten in een bed & breakfast.

– Erediensten kunnen doorgaan met maximaal 100 mensen.

– Sporten hoeft niet langer buiten te gebeuren. Ook bijvoorbeeld een training voor zaalvoetbal zal kunnen. Maar opgelet: ook hier moet er afstand worden gehouden. Kleedkamers en douches zullen nog niet toegankelijk zijn. Een “matchke” zit er ook nog niet in. Bij contactsporten blijft het nog beperkt tot contactloos trainen. (Een uitzondering is er voor kinderen tot 12 jaar. Zij zullen wel vrij kunnen sporten, zonder afstand te houden, ook contactsporten dus.)

– Ook fitnesscentra gaan op 8 juni weer open, op voorwaarde dat ze zich aan de veiligheidsmaatregelen houden.

15 juni

– Vanaf 15 juni zal u opnieuw naar het buitenland mogen om te reizen. Al zal dat beperkt blijven tot 31 landen: de 26 andere landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en vier Schengenlanden die niet tot de EU behoren: IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. (Lees hier meer.)

Belangrijk om te weten is dat België op 15 juni de grenzen opent, maar of u daadwerkelijk naar die 31 landen kunt reizen, ook afhangt van wat die landen zelf beslissen. Lees daarover meer in dit artikel. 

1 juli

Receptiezalen mogen weer open, maar er mogen maar maximaal 50 mensen aanwezig zijn.

– De regels voor sporten worden vanaf de zomervakantie verder versoepeld, zodat ook “contactsporten” weer mogelijk zijn. Er zal ook weer met publiek gesport mogen worden, al is enkel zittend publiek toegelaten.

Zwembaden, sauna’s en welnesscentra mogen weer open.

– Vanaf het begin van de zomervakantie kunnen ook de pretparken weer open.

– Eerder was al beslist dat zomerkampen kunnen doorgaan in bubbels van 50 personen, die geen afstand meer moeten houden. Hier kan je de regels nog eens nalezen.

– Culturele activeiten met publiek zijn weer toegestaan, met een maximum van 200 personen. Ook de bioscopen zullen dan weer opengaan, met maximaal 200 mensen in de zaal. Afstand houden blijft daar de norm. (Lees meer in dit artikel.)

– Erediensten kunnen doorgaan met maximaal 200 aanwezigen.

Casino’s mogen weer opengaan.

1 augustus

Kermissen zijn weer toegelaten.

1 september

– Vanaf volgend schooljaar – en academiejaar – zullen de dancings en discotheken opnieuw open kunnen. Vanaf dan mogen ook weer fuiven georganiseerd worden.

Massa-evenementen zijn verboden tot eind augustus. Vanaf september zouden zulke grote evenementen normaal gezien weer kunnen.

Tot slot: enkele persoonlijke regels

Wilmès benadrukte in het begin van de persconferentie nog eens de persoonlijke regels die iedereen best hanteert en had het over de “6 gouden regels”.

– De hygiëneregels blijven van kracht, zoals geregeld de handen wassen
Activiteiten doet u het liefst buiten. Als dat niet kan, doe ze in goed geventileerde ruimtes.
– Neem extra voorzorgen bij mensen in risicogroepen.
– De afstandsregels blijven van kracht (anderhalve meter), behalve voor de mensen in uw thuisbubbel en uw uitgebreide bubbel (de 10 mensen die u wekelijks mag zien) en bij kinderen jonger dan 12.
– Nauwer contact kan met 10 mensen per week (die kunnen elke week veranderen)
– Bij activiteiten in groep mag de groep niet groter zijn dan 10 mensen (kinderen inbegrepen). Dat kan bij u thuis of buitenhuis.

Tot maandag 4 mei:

 • We blijven de huidige coronarichtlijnen en regels volgen.

Vanaf maandag 4 mei:

 • Herstel van de economie: alle bedrijven kunnen opnieuw opstarten, maar ze moeten een aantal gezondheidsregels strikt naleven.
  • Voka reageert tevreden op de plannen om de maatregelen tegen het coronavirus te versoepelen. “Deze versoepeling beperkt verdere economische schade, faillissementen en ontslagen”, zegt topman Hans Maertens.
 • Mondmaskers worden het nieuwe normaal. Ze zijn verplicht op het openbaar vervoer (Trein, Tram, Bus). Iedereen ouder dan 12 jaar moet vanaf 4 mei een mondmasker dragen op het openbaar vervoer. Op openbare plaatsen wordt het gebruik van mondmaskers aangeraden. Iedere burger krijgt minstens één gratis stoffen mondmasker.
 • De treindienst wordt volledig herstart. Het blijft aanbevolen om eigen vervoer te gebruiken om de overbevolking op het openbaar vervoer tegen te gaan, en om de piekuren te vermijden.
 • Buitensporten die je met twee personen kan doen, zoals tennis of kajakken, worden weer toegestaan, maar ook hierbij moeten mondmaskers worden gedragen.
 • Stoffenwinkels mogen hun deuren al een week vroeger openen dan alle andere winkels. En dat heeft alles te maken met het feit dat er in bepaalde omstandigheden mondmaskers gedragen zullen moeten worden.
 • De testcapaciteit in ons land zal tegen 4 mei opgeschaald worden tot 25.000 per dag. Het doel is om bij iedereen een test te kunnen afnemen die symptomen heeft, bij die personen die via hun beroep in contact kunnen komen met besmette personen en bij die mensen die in contact kwamen met iemand met het coronavirus.

Vanaf maandag 11 mei:

 • Op 11 mei mogen alle winkels dan weer de deuren openen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt om geen sectoren concurrentie aan te doen. De opening gebeurt wel onder “strenge voorwaarden” (aantal mensen in winkel, social distancing, bescherming, hygiëne ….)
  • De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om alle winkels, onder strenge voorwaarden, weer open te laten gaan op 11 mei is een “harde maatregel” die wel perspectief biedt voor de handelaars. Volgens de handelsfederatie Comeos waren de winkels wel degelijk klaar voor een heropening op 4 mei. Er wordt dan ook gevraagd om extra steunmaatregelen.
  • Mode Unie betreurt dat modewinkels pas op 11 mei weer de deuren mogen openen. “Een zware opdoffer voor de sector, die sinds de verplichte sluiting op 18 maart, in zwaar weer terecht gekomen is”.

Vanaf maandag 18 mei:

 • De scholen starten weer op. Leerlingen van bepaalde klassen in de lagere school en de middelbare school kunnen op 18 mei weer naar school, al is een “pilootfase” vanaf vrijdag 15 mei wel al mogelijk.
  • De lessen worden hervat in drie leerjaren in het lager en in het middelbaar onderwijs. De voorrang wordt gegeven aan de afstudeerjaren (zesde leerjaar en zesde middelbaar), het eerste en tweede leerjaar in de lagere school en praktijkgerichte opleidingen.
  • Per klas mogen er maximaal 10 leerlingen zitten en elke leerling moet 4 vierkante meter ruimte hebben in de klas. Per leerkracht moet daar nog een 8 vierkante meter bijgeteld worden.
  • Ook moeten de leerlingen vanaf 12 jaar en de leerkrachten in de scholen een mondmasker dragen of een andere bescherming over neus en mond.
  • Toegang tot de toiletten op school zal beperkt zijn. Er mogen zoveel personen in de toiletten aanwezig zijn als er wasbekkens zijn.
  • Er moet streng toegezien worden op handen wassen. Bij het binnengaan van de school en het klaslokaal moeten de handen gewassen worden, evenals na toiletbezoek of het aanraken van een distributiemachine. Ook bij het verlaten van de school moeten de handen weer gewassen worden.
 • Vanaf 18 mei wordt bekeken of contactberoepen, zoals kappers, weer aan het werk kunnen gaan en onder welke voorwaarden.
 • Vanaf 18 mei wordt bekeken of privébijeenkomsten weer worden toegestaan.

Ten vroegste vanaf 8 juni:

 • De horeca zal pas ten vroegste vanaf 8 juni geleidelijk weer kunnen opstarten. Eerst zouden restaurants in aanmerking komen voor een heropening. Later volgen eventueel ook cafés en bars.
  • De horeca zal pas ten vroegste na 8 juni als een van de laatste sectoren weer aan de slag mogen gaan. Om die periode te kunnen overbruggen, is wel een bijkomend steunmaatregelenpakket nodig, zo benadrukt de CEO van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe.
 • Ook meerdaagse reizen – zowel in binnen- als buitenland – de opening van toeristische attracties zoals dierentuinen of pretparken, en “kleinere openluchtevenementen” kunnen pas ten vroegste weer vanaf 8 juni plaatsvinden. Massa-evenementen zoals festivals blijven verboden tot en met 31 augustus.
 • Daarnaast wil de Nationale Veiligheidsraad voor het einde van mei ook een beslissing nemen over kampen van jeugdbewegingen en zomerstages.

Wat is niet beslist?

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdagavond geen beslissing genomen over het vervolg van de sportcompetities in ons land. “We zullen volgende week meer uitleg geven over toekomstige sportwedstrijden”, verkondigde premier Sophie Wilmès

Broeders, Zusters,

Verwijzend naar de opgelegde richtlijnen van onze Belgische regering (Veiligheidsraad) zien we ons verplicht het fysiek samenkomen te Kuurne op te schorten tot nader bericht. (naargelang de richtlijnen die veranderen)

Er zullen dus vanaf nu geen bijeenkomsten meer zijn te Kuurne. U wordt uiteraard verwittigd als daar verandering in komt.

Bij deze krijgen we ook de tijd van de Heer om met Hem bezig te zijn zonder ons te verplaatsen.

Op onze website vindt u de “archives” , de Nederlandstalige predikingen, de in het Nederlands vertaalde predikingen , de Engelstalige predikingen van Br. W.M.Branham…. dit alles om u te voeden gedurende die tijd.

Geniet van “Die” quarantaine met de Heer om uw wandel met Hem te verbeteren en intenser te maken.

Moge Hij je overvloedig zegenen !!!

Hieronder de directe informatie vanuit de regering omtrent de opgelegde maatregelen.

Van harte,

Br Ivan

“Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven”: dit zijn de maatregelen die vanaf 12 uur gelden

Er komen nog strengere maatregelen in ons land in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de federale regering aangekondigd na een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Ons land volgt daarbij het voorbeeld van Italië, Spanje en Frankrijk, die eerder al helemaal op slot gingen. Iedereen moet dus zoveel mogelijk thuisblijven. Enkel noodzakelijke verplaatsingen (werk, eten kopen, dokter of apotheek) zijn nog toegelaten. De maatregelen gaan in vanaf morgenmiddag en gelden al zeker tot en met 5 april. Een overzicht.

De basisregels

De belangrijkste basisregel in ons land is simpel: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten.

Verplaatsingen

 • Verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten
 • Ook deze essentiële verplaatsingen zijn toegelaten: naar de voedingswinkels, de dokter, het postkantoor, de bank, de apotheker, om te tanken of om mensen in nood te helpen
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is eveneens toegestaan. De regering raadt het zelfs aan. Je mag dit doen met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend. Het is wel belangrijk om een redelijke afstand te behouden.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan

Winkels

 • Niet-essentiële winkels en handelszaken zijn gesloten
 • Voedingswinkels blijven gewoon open. Hamsteren is dus niet nodig. Bij supermarkten wordt de toegang wel beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter, een klant mag ook maximaal 30 minuten in de winkel blijven.
 • Apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels blijven wel ook open.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur openblijven
 • Wat kappers betreft wordt per kapsalon 1 klant tegelijk toegelaten
 • Markten worden verboden, alleen voedingskramen mogen blijven staan als ze echt onmisbaar zijn.

Horeca

 • Alle cafés en restaurants blijven gesloten
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.

Werken

 • Naar het werk gaan mag dus wel nog, maar telewerken moet de norm worden“voor elke functie die dat toelaat”. Bedrijven waar telewerken niet mogelijk is, moeten de regels van “social distancing” respecteren.
 • Bedrijven die die regels niet kunnen garanderen, moeten sluiten. Als bedrijven de regels aan hun laars lappen, riskeren ze zware boetes of zelfs een sluiting.
 • Enkel voor bepaalde cruciale sectoren – denk aan de medische – en essentiële diensten zal er een uitzondering gemaakt worden. Maar ook hier moeten de regels van “social distancing” in acht genomen worden.
 • Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zei gisteren dat er nog een lijst wordt opgemaakt met essentiële beroepen.

Scholen

 • Alle lessen blijven opgeschort. Strikt genomen zijn de scholen niet gesloten, want er wordt opvang voorzien voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector werken of die instaan voor de openbare veiligheid. Ook kinderen die alleen door ouderen kunnen worden opgevangen, kunnen in de scholen terecht.
 • Crèches blijven wel open
 • Universiteiten en hogescholen worden aangespoord om zoveel mogelijk via afstandsonderwijs les te geven, iets waar zowat alle instellingen op ingegaan zijn.

Geen evenementen of religieuze diensten

 • Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische evenementen worden geannuleerd. Dat geldt zowel voor openbare evenementen, als voor privé-activiteiten.
 • Huwelijken en begrafenissen mogen alleen doorgaan in beperkte kring, al heeft de Katholieke Kerk intussen beslist dat kerkelijke huwelijken en doopsels voorlopig helemaal niet doorgaan.

Dagcentra of woonzorgcentra

 • Op het niveau van de Vlaamse regering werd ook al beslist dat er geen bezoek meer mag komen in de woonzorgcentra voor ouderen, in de psychiatrische instellingen en in de residentiële voorzieningen voor personen met een handicap.
 • Dagcentra en dienstencentra hebben de deuren helemaal gesloten.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer zal nog rijden, maar moet zich zo organiseren dat reizigers op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.

Reizen naar buitenland

 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april.
 • De luchthavens blijven open, al zijn er nu een pak minder vluchten. Zo schrapt Brussels Airlines vanaf vrijdag 20 maart al zijn vluchten.

· Controles en boetes

 • De politie zal er streng op toezien dat de maatregelen strikt nageleefd worden. Wie de maatregelen niet naleeft, riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden en een boete tot 4.000 euro. Er hangt ook een strafrechtelijke veroordeling en een strafblad aan vast. De maatregelen gelden al zeker tot 5 april.
 • Wie nog vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.

 

DIT ZIJN DE MAATREGELEN VAN DE BELGISCHE REGERING .

BESLISSINGEN NATIONALE VEILIGHEID STRIKT VERPLICHT TE VOLGEN !!!