Over De Samenkomst

Wat wij geloven Over de Samenkomst

Wij geloven dat God sprak bij monde van Zijn profeet William Marrion Branham voor dit laatste tijdperk van de heidenen. Wanneer dit heidentijdperk (Laodicea genaamd) wordt afgesloten gaat de Heer terug handelen met Zijn volk “ De Joden” door hun profeten.

Het Joodse volk verwacht hun Elia maar hij zal vergezeld zijn van een andere profeet: Mozes. Dit zijn de twee getuigen, reeds verschenen op de berg der verheerlijking, uit Openbaringen 11.

In de dagen van de Stem van de Zevende Engel zijn alle geheimenissen geopenbaard (Openbaringen 10:7) God Zelf bevestigde Zijn profeet met tekenen en wonderen, tevens met de openbaring van de geheimenisvolle zeven zegels. God Zichzelf openbarend aan de Zijnen.

De Eindtijd Boodschap is geen religie maar is Jezus Christus geopenbaard vandaag. “Hij” is Dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig! De Eeuwige! God gemanifesteerd in verschillende attributen (eigenschappen) van Zichzelf. Elohim, Jehovah, Jezus Christus, het Woord, de Bruid, Heilige Geest……. Maar Eén en Dezelfde God en Heer.

Hij maakte Zichzelf bekend.

Wil je hierover meer horen? Kom even vrijblijvend luisteren want “het geloof” komt door het horen, het horen van het Woord van God.
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! (Openbaringen 22:17)

Shalom

Hartelijk welkom,

De Samenkomst