De Samenkomst Boodschapsgemeente


Spreuken 4:18

Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.