Archieven

1 Thessalonicenzen 5:23

By Timothy on 27/06/2013

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.