De Samenkomst Boodschapsgemeente


Amos 3:7

Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.