Archieven

Romeinen 8:13

By Timothy on 27/06/2013

Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.