De Samenkomst Boodschapsgemeente


Psalm 89:16

Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! Zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.