De Samenkomst Boodschapsgemeente


Efeze 1:4

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.