De Samenkomst Boodschapsgemeente


Romeinen 6:14

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.