De Samenkomst Boodschapsgemeente


Exodus 23:20

Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op dezen weg, en om te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.