Archieven

Exodus 23:20

By Timothy on 27/06/2013

Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op dezen weg, en om te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb.