De Samenkomst Boodschapsgemeente


Matthéüs 18:20

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.