De Samenkomst Boodschapsgemeente


Romeinen 11:36

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.