De Samenkomst Boodschapsgemeente


1 Johannes 5:4

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.