De Samenkomst Boodschapsgemeente


Psalm 65:5

Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.