De Samenkomst Boodschapsgemeente


Haggaï 2:10

De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE  der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.