De Samenkomst Boodschapsgemeente


Markus 9:23

En Jezus zeide tot hem; Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.