De Samenkomst Boodschapsgemeente


Psalm 145:3

De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.