De Samenkomst Boodschapsgemeente


Mattheüs 11:6

En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.