De Samenkomst Boodschapsgemeente


Efeze 3:17

Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.