De Samenkomst Boodschapsgemeente


Matthéüs 7:7

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.