De Samenkomst Boodschapsgemeente


Handelingen 4:11

Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.