De Samenkomst Boodschapsgemeente


Jeremia 29:13

En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.