Archieven

Romeinen 8:28

By Timothy on 27/06/2013

En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.