De Samenkomst Boodschapsgemeente


Romeinen 8:28

En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.