De Samenkomst Boodschapsgemeente


Job 38:4

Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.