De Samenkomst Boodschapsgemeente


Matthéüs 11:28

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.