De Samenkomst Boodschapsgemeente


1 Korinthe 3:16

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.