De Samenkomst Boodschapsgemeente


Hebreeën 2:11

Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden , zijn allen uit één; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.