De Samenkomst Boodschapsgemeente


Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.