De Samenkomst Boodschapsgemeente


Johannes 17:3

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God,  en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.