De Samenkomst Boodschapsgemeente


Handelingen 2:39

Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.