De Samenkomst Boodschapsgemeente


Jakobus 4:7

Zo onderwerp u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.