De Samenkomst Boodschapsgemeente


Jona 2:7

Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.