De Samenkomst Boodschapsgemeente


Efeze 6:12

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.