De Samenkomst Boodschapsgemeente


Johannes 1:1 & 2

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.