De Samenkomst Boodschapsgemeente


1 Johannes 3:9

Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.