De Samenkomst Boodschapsgemeente


Maleáchi 4:5

Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN  komen zal.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.