Archieven

Kolossenzen 2:9 & 10

By Timothy on 27/06/2013

Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;