De Samenkomst Boodschapsgemeente


Kolossenzen 2:9 & 10

Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.