De Samenkomst Boodschapsgemeente


1 Timóteüs 2:8

Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.