Archieven

1 Timóteüs 2:8

By Timothy on 27/06/2013

Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.